How to php linux .htaccess rule. Hide .php extension with url rewriting using .htaccess redirect htm , html to php extention. .htaccess kuralı rule nasıl yazılır.

.htaccess  rule örnekleri aşağıdaki gibidir. Örneğin  http://localhost/test.htm   böyle bir istekte test.htm de php kodu çalıştırmak Options +FollowSymlinks RewriteEngine on RewriteRule ^(.*).htm$ $1.php [nc] Options +FollowSymlinks RewriteEngine on RewriteRule ^product-([0-9]+).html$ products.php?id=$1 product.php?id=5  olan isteği      porduct-5.html  ile çağırdığımızda  nasıl çalışır http://localhost/product-5.html   product.php?id=5  arkaplanda bu çalışır

Devamı