How to php linux .htaccess rule. Hide .php extension with url rewriting using .htaccess redirect htm , html to php extention. .htaccess kuralı rule nasıl yazılır.

.htaccess  rule örnekleri aşağıdaki gibidir.

Örneğin  http://localhost/test.htm   böyle bir istekte test.htm de php kodu çalıştırmak

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*).htm$ $1.php [nc]

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^product-([0-9]+).html$ products.php?id=$1

product.php?id=5  olan isteği      porduct-5.html  ile çağırdığımızda  nasıl çalışır

http://localhost/product-5.html 

 product.php?id=5  arkaplanda bu çalışır

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)