ubuntu server kurulum notlarım

SSH aktif etmek http://askubuntu.com/questions/15433/unable-to-lock-the-administration-directory-var-lib-dpkg-is-another-process SSH aktiflemek için open ssh kuruyoruz sudo apt-get install openssh-server sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.factory-defaults sudo chmod a-w /etc/ssh/sshd_config.factory-defaults sudo gedit /etc/ssh/sshd_config banner duzeltmek #Banner /etc/issue.net configde ac sonra sudo gedit /etc/issue.net mesaji yazınız.. sudo /etc/init.d/ssh restart servis yeniden baslatilinca banner aktif olur   Editor ile #PasswordAuthentication yes bulup sifre girişi aktifliyoruz. sistemdeki […]

Devamı