Asp Dersleri Bölüm-2 / Değişkenler ve Fonksiyon Tanımları

Asp de değişkenlerin diğer dillerde olduğu gibi türleri vardır integer sayısal değişkenler string kelime değişkenleri char karakterikesel değişkenler Vs. Ama bunların türlerini belirlememize gerek yoktur Asp bunu karşılaştırıken String mi integermi olduğunu anlar.   (dim degisken = interger böyle bir tip tanımlaması yoktur) Dim asp fonksiyonu ile beraber değişkenler tanımlanır. örnek olarak; dim degisken dim degisken,degisken2,degisken3, […]

Devamı