Sap Abap Try Catch ile hata yakalamak, nasıl hata yakalanır dump önlemek ? CX_AI_SYSTEM_FAULT in RFC hatasını yakalamak ?

Basit kullanımı ile try ile hata yakalamak aşağıdaki gibidir.

ty ile yakalayıp catch ile içeriği yazdırabilirsiniz.

TRY.
CALL METHOD o1->m1.
PERFORM f1.
CATCH cx_root. “Handler for all exceptions
” ABAP code(What to do when error occures)……..
ENDTRY.

FORM f1 RAISING cx_my.
TRY.
IF …… RAISE EXCEPTION TYPE cx_my2. ENDIF.
CALL METHOD o1->m3.
CATCH cx_my1 cx_my3 INTO ex.
RAISE EXCEPTION TYPE cx_my4.
CATCH cx_my4.
“Handler for exceptions of type cx_my4
” ABAP code(What to do when error occures)……..
CLEANUP.
“Cleanup section, used to restore to a consistant state
” ABAP code……..
ENDTRY.
ENDFORM.

Devamı