Sap Transaction List – ERP Sap İşlem listesi

Paylaş.

SAP Forum 2012 yeni bir yarış
SAP Forum 2012 yeni bir yarış

Sap ERP sistem işlem kodları aşağıdaki gibidir. Dünyanın başta gelen ERP sistemlerinden olan  SAP Transaction tcode larını sizlerle paylaşmak istedim.

+ AL08 = Users Logged On
+ AL11 = Display SAP Directories
+ AL15 = Customize SAPOSCOL destination
+ AOBJ = Archiving object definition
+ BAPI = BAPI Explorer
+ BD73 = IDOC’ların
+ BD82 = Muhatap profilini üret
+ BDLS = Mantıksal sistem adlarını dönüştür
+ BDM2 = İzleme= Alıcıda IDOC
+ BMV0 = Veri devralımını yönet
+ C223 = Üretim versiyonları bakımı
+ CA01 = Normal iş planının yaratılması
+ CA02 = Normal iş planının değiştirilmesi
+ CA03 = Normal iş planını görüntüle
+ CA11 = Standart iş planının yaratılması
+ CA12 = Standart iş planının değiştirilmesi
+ CA13 = Standart iş planını görüntüle
+ CA21 = Üretim hızı planının yaratılması
+ CA22 = Üretim hızı planı değişikliği
+ CA23 = Üretim hızı planını görüntüle
+ CA31 = Standart üretim hızı pl. yaratılması
+ CA32 = Standart üretim hızı pl. değişikliği
+ CA33 = Standart ürt hızı pl. görüntülenmesi
+ CA70 = ÜYA kullanım yeri listeleri
+ CA75 = ÜYA yığınsal değişikliği
+ CA80 = İş planlarında işyeri kullanımı
+ CA85 = İş yerinin değiştirilmesi
+ CA90 = İş planlarında std.plan kullanımı
+ CA95 = Planlarda std.planın değiştirilmesi
+ CA98 = İş planlarının silinmesi
+ CA99 = İş planlarının arşivlenmesi
+ CM02 = İşyeri kapasite pl.= Siparişler
+ CM03 = İşyeri kapasite pl.= İş listesi
+ CM04 = Kpst.plnl.,iş yeri karşılanamayanı
+ CM05 = Kpst.planlaması, iş yeri aşırı yükü
+ CM07 = Kapasite planlaması, değişken erişim
+ CM21 = Kps.dengelemesi=SFC plan tablosu
+ CM28 = Kps.dengelemesi= SFC mnf.kpst.(tbl.)
+ CM31 = Kps.dengelemesi=SFC siparişleri(grf)
+ CM32 = Kapasite dengelemesi= PS (grafik)
+ CM50 = Kapasite dengelemesi= SFC işyeri lst
+ CM51 = Kps.dengelemesi= SFC mnf.kps.listesi
+ CM52 = Kps.dengelemesi= SFC sipariş listesi
+ CO01 = Üretim siparişi ekle
+ CO02 = Üretim siparişi değiştir
+ CO03 = Üretim siparişini görüntüle
+ CO04N = Üretim siparişlerini yazdır
+ CO05N = Üretim siparişi onayı
+ CO07 = Malzemesiz sipariş yarat
+ CO08 = Müşteri siparişi ile üretim siparişi
+ CO09 = Kullanılabilirliğe genel bakış
+ CO10 = Proje ile üretim siparişi
+ CO13 = Üretim siparişi teyidinin iptali
+ CO14 = Üretim siparişi teyidinin görüntüsü
+ CO1L = Teyit= Ön kayıt listesi
+ CO1P = Ön tanımlı teyit prosesleri
+ CO1V = Teyit= Ücretlendirme fişi hızlı grş.
+ CO40 = Planlı siparişin dönüştürülmesi
+ CO41 = Planlı sipariş toplu dönüştürmesi
+ CO46 = Sipariş gelişme raporu
+ CO48 = Plnl.->ürt.sprş.dnşt., kısmi azaltma
+ CO78 = Siparişlerin arşivlenmesi
+ COHV = Üretim siparişi toplu işlemesi
+ COMAC = Toplu kullanılabilirlik kontrolü
+ COR7 = Pln.sprş.proses sprş.dönüştürülmesi
+ COR7_PC = Kısmi dnşt.= Plnl.sprş.->Pros.sprş.
+ COR8 = Pln.sprş.proses sprş.top.dönüştürme
+ COWBPACK = Üretim siparişlerinde ambalajlama
+ CPBL = Faaliyet prosesi= Plnl.genel bakış
+ CR01 = İşyeri yarat
+ CR02 = İşyerini değiştir
+ CR03 = İşyerini görüntüle
+ CR05 = İşyeri listesi
+ CR06 = İşyerinin masraf yerine tayini
+ CR07 = İşyeri kapasiteleri
+ CR08 = İşyeri hiyerarşisi
+ CR09 = İş planı referans metni
+ CR10 = İş yeri değişiklik belgeleri
+ CR11 = Kapasite ekle
+ CR12 = Kapasitenin değiştirilmesi
+ CR13 = Kapasiteyi görüntüle
+ CR15 = Kapasite kullanımı
+ CR21 = Hiyerarşi yarat
+ CR22 = Hiyerarşinin değiştirilmesi
+ CR23 = Hiyerarşiyi görüntüle
+ CR41 = İş yerlerinin arşivlenmesi
+ CR60 = İş yeri bilgilendirme sistemi
+ CS01 = Malzeme ürün ağacı yarat
+ CS02 = Malzeme ürün ağacını değiştir
+ CS03 = Malzeme ürün ağacını görüntüle
+ CS11 = Çok kademeli ürün ağacı açılımı
+ CS12 = Çok kademeli ürün ağacı
+ CS13 = Miktara genel bakış
+ CS20 = Yığınsal değişiklik=Başlangıç ekranı
+ CS28 = Ürün ağaçlarının arşivlenmesi
+ DB13 = DBA Planning Calendar
+ DB15 = Data Archiving= Database Tables
+ DB24 = Administrative Database Operations
+ FILE = Dosya adı/yolu üst birimden bağımsız
+ IDOC = IDoc= Onarım ve kontrol programı
+ KA01 = Masraf çeşidinin yaratılması
+ KA06 = İkincil masraf çeşidinin yaratılması
+ KL01 = Aktivite türü yarat
+ KOAA = Masraf yükleme blg.arşivlenmesi
+ KP26 = Aktivite türleri plan vr.değiştir
+ KS01 = Masraf yerini yarat
+ KSBL = Masraf yerleri=Planlamaya genel bkş.
+ KSOP = CO-ABC için SOP/LTP aktarımı
+ KSPP = Lojistik’den planlamanın devralımı
+ KZS2 = Maliyet hesaplama şemasının bakımı
+ LDB1 = Ürt.hattı hiyerarşisinin yaratılması
+ LDB2 = Üretim hattı hyrş.değiştirilmesi
+ LDB3 = Hat hiyerarşisini görüntüle
+ MB1A = Mal çekişi
+ MB31 = Üretim siparişi için mal girişi
+ MC35 = Üretim kaba plnl.profili yaratılması
+ MC36 = Üretim kaba plnl.prof.değiştirilmesi
+ MC37 = Üretim kaba plnl.prof.görüntülenmesi
+ MC64 = Olay yarat
+ MC65 = Olayın değiştirilmesi
+ MC66 = Olayın görüntülenmesi
+ MC74 = Malzemenin prog.planına aktarılması
+ MC75 = Ürün grubunun prog.pln.aktarılması
+ MC76 = Bölümleme= Planlama
+ MC77 = Bölümleme=Planlamanın görüntülenmesi
+ MC78 = SOP versiyonunun kopyalanması
+ MC80 = Vers.silinmesi ve etkinleştirilmesi
+ MC81 = Satış ve üretim kaba planlaması
+ MC82 = Satış ve üretim kaba planlaması
+ MC83 = Satış ve üretim kaba planlaması
+ MC84 = Ürün grubu yaratılması
+ MC85 = Ürün grubunun görüntülenmesi
+ MC86 = Ürün grubunun değiştirilmesi
+ MC87 = Satış ve üretim kaba planlaması
+ MC8A = Planlama tipinin yaratılması
+ MC8B = Planlama tipinin değiştirilmesi
+ MC8C = Planlama tipinin görüntülenmesi
+ MC90 = Program pln.aktarımı=BS’den malzeme
+ MC91 = Başlangıç grafiği= Ürün grupları
+ MC92 = Başlangıç= ÜG, hiyerarşiler
+ MC93 = Esnek LBS planlaması yaratılması
+ MC94 = Esnek LBS plnl.değiştirilmesi
+ MC95 = Esnek LBS pln.görüntülenmesi
+ MC96 = 440P tablosunun bakımı
+ MC9C = Esnek planlama değerlendirmeleri
+ MC9K = Kapasite varlığının bakımı
+ MD01 = MİP planlama çalıştırması
+ MD02 = MİP münferit planlama (çok kademeli)
+ MD03 = MİP-münferit planlama -tek kademeli-
+ MD04 = Stok/ihtiyaç durumunu görüntüle
+ MD05 = MİP listesi münferit görüntüsü
+ MD06 = MİP listesi toplu görüntüsü
+ MD07 = Malzemeye genel bakış
+ MD09 = İhtiyaç kaynağı listesi
+ MD11 = Planlı sipariş yaratılması
+ MD12 = Planlı siparişin değiştirilmesi
+ MD13 = Planlı siparişin görüntülenmesi
+ MD14 = Pln.sipariş için münferit dönüştürme
+ MD15 = Pln.sipariş için toplu dönüştürme
+ MD16 = Planlı sipariş toplu görüntüsü
+ MD20 = Pln.dosyası girişi yaratılması
+ MD21 = Planlama dosyası grş.görüntüle
+ MD25 = ÜPD dönemlerini ekle
+ MD26 = Planlama takviminin değiştirilmesi
+ MD27 = Planlama takviminin görüntülenmesi
+ MD40 = MPS planlama çalıştırması
+ MD41 = MPS münferit planlama(çok kademeli)
+ MD42 = MPS münferit planlama(tek kademeli)
+ MD43 = MPS münferit planlama (etkileşimli)
+ MD44 = MPS planlama değerlendirmeleri
+ MD45 = MİP belgesi değerlendirmeleri
+ MD46 = MİP sor.için MİP blg.değerlendirmesi
+ MD47 = Ürün grubu planlama değerlendirmesi
+ MD48 = Üretim yerleri arası değerlendirme
+ MD4C = Çok kademeli sipariş raporu
+ MD50 = Müşteri siparişi planlaması
+ MD51 = Proje münferit planlaması
+ MD61 = Ön planlama eklenmesi
+ MD62 = Ön planlamanın değiştirilmesi
+ MD63 = Ön planlamanın görüntülenmesi
+ MD65 = Std.ön planlamanın değiştirilmesi
+ MD66 = Std.ön planlamanın görüntülenmesi
+ MD70 = Genel tahminin devralınması
+ MD72 = Karakteristik ön pln.değerlendirmesi
+ MD73 = Toplam birincil iht.görüntülenmesi
+ MD79 = PP program pln.- XXL liste grntlc.
+ MD81 = Müşteri birincil iht.yaratılması
+ MD82 = Müşteri birincil iht.değiştirilmesi
+ MD83 = Müşteri birincil iht.görüntüle
+ MDAB = Pln.dosyası oluşturulması (toplu)
+ MDAC = Planlı sprş.işleminin yürütülmesi
+ MDBS = MPS genel planlama çalıştırması
+ MDBT = MİP planlaması (toplu)
+ MDL1 = Üretim partisi yarat
+ MDL2 = Üretim partisini değiştir
+ MDL3 = Üretim partisini görüntüle
+ MDLD = MİP listesini yazdır
+ MDRE = Planlama dosyası kontrolü (toplu)
+ MDSA = Seri numaralarının görüntülenmesi
+ MDSP = Seri numaralarının değiştirilmesi
+ MDUM = Planlı sprş.SAT’lara dönüştürülmesi
+ MDUP = Mştr.sprş./malzeme tayini->PYP öğesi
+ MDUS = Mştr.sprş./malzeme tayini->PYP öğesi
+ MDVP = Planlı sipariş toplu klnb.kontrolü
+ MEQ1 = Kotalama bakımı
+ MF50 = Planlama tablosunu değiştir
+ MF51 = Üretim planını yazdır
+ MF52 = Planlama tablosunu görüntüle
+ MF57 = MİP listelerine göre plnl.tablosu
+ MF65 = Rezervasyon için stok nakli
+ MF68 = Malzeme hazıredim günlüğü
+ OAAD = ArchiveLink Administration Documents
+ OAC0 = CMS Customizing Content Repositories
+ OAM1 = ArchiveLink= Monitoring
+ OS03 = O/S Parameter changes
+ OS07 = Remote Operating System Activity
+ OVAL = Tab. VASP= Satış belgeleri= Blokaj
+ OVAU = Tab. VAU= Diğer gerekçeler
+ OVAZ = Tab. VAKZ = Sipariş türü/org.
+ OVKP = TVKD “Müşteri şeması
+ OVLK = TVLK tablosu – “Teslimat başlığı”
+ PFCG = İşlem grubu bakımı
+ RZ01 = Job Scheduling Monitor
+ RZ03 = Presentation, Control SAP Instances
+ RZ04 = Maintain SAP Instances
+ RZ10 = Maintain Profile Parameters
+ RZ11 = Profile Parameter Maintenance
+ RZ12 = Maintain RFC Server Group Assignment
+ RZ20 = CCMS Monitoring
+ RZ21 = CCMS Monitoring Arch. Customizing
+ SA38 = ABAP/4 raporlama
+ SARA = Archive Administration
+ SCC1 = Client Copy – Special Selections
+ SCC3 = Client Copy Log
+ SCC4 = Client Administration
+ SCC7 = Post-Client Import Methods
+ SCC8 = Client Export
+ SCC9 = Remote Client Copy
+ SCCL = Local Client Copy
+ SCMP = View/Table Comparison
+ SCOT = SAPconnect – Administration
+ SCU0 = Customizing Cross-System Viewer
+ SCUG = Transfer Users
+ SE01 = Transport Organizer (Extended)
+ SE03 = Transport Organizer Tools
+ SE09 = Transport Organizer
+ SE11 = ABAP Dictionary Maintenance
+ SE16 = Data Browser
+ SE38 = ABAP Editor
+ SE80 = Object Navigator
+ SE91 = Message Maintenance
+ SE92 = New SysLog Msg Maintenance as of 46A
+ SE93 = Maintain Transaction Codes
+ SF01 = Dosya adları üst birime bağlı
+ SHDB = Batch Input Transaction Recorder
+ SLICENSE = Administer SAP Licenses
+ SM02 = System Messages
+ SM04 = User List
+ SM12 = Display and Delete Locks
+ SM13 = Administrate Update Records
+ SM14 = Update Program Administration
+ SM19 = Security Audit Configuration
+ SM20 = Analysis of Security Audit Log
+ SM21 = Online System Log Analysis
+ SM28 = Installation Check
+ SM31 = Call View Maintenance Like SM30
+ SM35 = Batch Input Monitoring
+ SM36 = Schedule Background Job
+ SM37 = Overview of job selection
+ SM37C = Flexible version of job selection
+ SM49 = Execute external OS commands
+ SM50 = Work Process Overview
+ SM51 = List of SAP Systems
+ SM58 = Asynchronous RFC Error Log
+ SM59 = RFC Destinations (Display/Maintain)
+ SM61 = Backgroup control objects monitor
+ SM63 = Display/Maintain Operating Mode Sets
+ SM64 = Trigger an Event
+ SM65 = Background Processing Analysis Tool
+ SM66 = Systemwide Work Process Overview
+ SM69 = Maintain External OS Commands
+ SMGW = Gateway Monitor
+ SMICM = ICM Monitor
+ SMLG = Maint.Assign. Logon Grp to Instance
+ SMLT = Language Management
+ SMMS = Message Server Monitor
+ SMQ1 = qRFC Monitor (Outbound Queue)
+ SMQ2 = qRFC Monitor (Inbound Queue)
+ SMQR = Registration of Inbound Queues
+ SMT1 = Trusted Systems (Display <-> Maint.)
+ SMX = Display Own Jobs
+ SOST = SAPconnect gönderme talepleri
+ SP01 = Output Controller
+ SP12 = TemSe Administration
+ SPAD = Spool Administration
+ SPAM = Support Package Manager
+ SPAU = Display Modified DE Objects
+ SPDD = Display Modified DDIC Objects
+ SPRO = Customizing – Edit Project
+ SPRO_ADMIN = Customizing – Project Management
+ SR13 = Yardım alana bağlı
+ SSAA = System Administration Assistant
+ ST01 = System Trace
+ ST02 = Setups/Tune Buffers
+ ST04 = DB Performance Monitor
+ ST05 = SQL’i izle
+ ST06 = Operating System Monitor
+ ST07 = Application monitor
+ ST10 = Table Call Statistics
+ ST11 = Display Developer Traces
+ ST22 = ABAP dump analysis
+ ST30 = Global Perf. Analysis= Execute
+ STAD = Statistics display for all systems
+ STMS = Transport Management System
+ SU01 = User Maintenance
+ SU05 = İnternet kullanıcısı bakımı
+ SU10 = User Mass Maintenance
+ SU21 = Maintain Authorization Objects
+ SU24 = Auth. Obj. Check Under Transactions
+ SU25 = Upgrade Tool for Profile Generator
+ SU3 = Maintain Users Own Data
+ SU53 = Evaluate Authorization Check
+ SUCOMP = User company address maintenance
+ SUGR = Maintain User Groups
+ SXDA = Data Transfer Workbench
+ TU02 = Parameter changes
+ USMM = Customer measurement
+ V/06 = Koşul türleri= Fiyatlandırma (SD)
+ V/07 = Erişim bakımı (satış fiyatı)
+ V/08 = Koşullar= A V için şema
+ VA00 = Satış başlangıç menüsü
+ VA01 = Müşteri siparişi yarat
+ VA02 = Müşteri siparişini değiştir
+ VA03 = Müşteri siparişini görüntüle
+ VA05 = Sipariş listesi
+ VA11 = Teklif talebi yarat
+ VA12 = Teklif talebini değiştir
+ VA13 = Teklif talebini görüntüle
+ VA21 = Teklif yarat
+ VA22 = Teklifi değiştir
+ VA23 = Teklifi görüntüle
+ VA32 = Teslimat planını değiştir
+ VA42 = Sözleşmeyi değiştir
+ VB11 = Malzeme ikâmesi yaratılması
+ VC00 = Sales Support
+ VD01 = Müşterinin yaratılması (SD)
+ VD02 = Müşterinin değiştirilmesi (SD)
+ VD03 = Müşteriyi görüntüle (SD)
+ VD04 = Müşteri değişiklikleri (SD)
+ VD06 = Müşterinin silinmek üz.işaretlenmesi
+ VD52 = Seçim ekranlı mştr.mlz.bilgi bakımı
+ VF00 = 9Sales organization & is not defined
+ VF02 = Faturalama belgeleri değişikliği
+ VF04 = Ftrl.blg.iş lst.işlemesi
+ VF11 = Faturalama belgeleri ters kaydı
+ VKM1 = Bloke edilmiş satış belgeleri
+ VKM2 = Onaylanmış satış belgeleri
+ VKM3 = Satış belgeleri
+ VKM4 = SD belgeleri
+ VKM5 = Teslimatlar
+ VL00 = Sevkiyat
+ VL01 = Gönderilen teslimatı yarat
+ VL02N = Gönderilen teslimatı değiştir
+ VL04 = Teslimat iş listesini işle
+ VL06G = Gön.teslimatlar için MÇ listesi
+ VL06P = Çekilecek gön.teslimatların listesi
+ VL09 = İrsaliye için mal çıkışı ters kaydı
+ VOV4 = Tab.TVEPZ= Termin tayini
+ VOV6 = Termin tiplerinin bakımı
+ VOV8 = Belge türlerinin bakımı
+ VS00 = SD Main Menu for Customer
+ VT00 = Taşı
+ VT02N = Nakliyeyi değiştir
+ VT70 = Nakliye çıktıları
+ WE05 = IDoc listeleri
+ WE21 = Kapı tanımı
+ XD01 = Müşteri yarat(merkezi)
+ XD02 = Müşteriyi değiştir(merkezi)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Sap Transaction List - ERP Sap İşlem listesi, 10.0 out of 10 based on 1 rating