Turbo Pascal Dizi 3 örnek

Paylaş.

// 10 elemanlı bir tamsayı dizisinin ortalamasına en yakın
// dizideki tamsayı hangisidir?
//  a=(8, 3, 12, 9, 16, 30, 25, 1, 29, 2)

program en_buyuk;
var
 a:array[1..10] of integer;
 i,tp:integer;
 ort,ey:real;
begin
 tp:=0;
 for i:=1 to 10 do begin
  write(i,’ .elemani gir..’);readln(a[i]);
  tp:=tp+a[i];
 end;
 ort:=tp/10;
 ey:=abs(ort-a[1]);
 for i:=2 to 10 do
   if(ey>abs(ort-a[i])) then ey:=abs(ort-a[i]);

 for i:=1 to 10 do
   if(ey=abs(ort-a[i])) then writeln(a[i]);

 readln;
end.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Turbo Pascal Dizi 3 örnek, 8.0 out of 10 based on 1 rating