Php SQlite select count(*) kayit sayisi bulma

örnek telefonrehberi  tablosundaki ilgili koşula göre kayıt sayısı bulmak (ada göre arama) <?php if(!$db){ echo $db->lastErrorMsg(); } else { // db baglandi ise yapilacaklar $sql = “SELECT count(*) FROM telefonrehberi where adim= ‘”.$adi.”‘”  ; $results = $db->query($sql); $row = $results->fetchArray(); $kayitsayisi = $row[0]; $db->close(); // db kapat   ?> kayit sayısı : <?=$kayitsayisi ?>

Devamı