Turbo Pascal – Dizi örneği

Paylaş.

// 10 elemanlı bir tamsayı dizisindeki en büyük elemanın
// bulunması
//  a=(12, 3, 21, 9, 8, 11, 34, 1, 10, 4)

program en_buyuk;
var
 a:array[1..10] of integer;
 i,eb:integer;
begin
 for i:=1 to 10 do begin
  write(i,’ .elemani gir..’);readln(a[i]);
 end;
 eb:=a[1];
 for i:=2 to 10 do
    if(eb<a[i]) then eb:=a[i];

 writeln(‘en buyuk eleman=’,eb);
 readln;
end.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)